kohyao homestay
l ข้อมูลทั่วไป l รูปภาพ l สภาพอากาศ l แผนที่ l การเดินทาง l หน้าลิงค์
รายการอาหาร
 
อาชีพหลักของ กลุ่ม โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
การทำโป๊ะ ดักปลา
การทำโป๊ะ

การทำโป๊ะเป็นภูมิปัญญาของคนในสมัย
โบราณแต่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดย โป๊ะมีด้วยกันหลายรูปแบบ แบบ
โบราณ มันจะแตกต่างกับปัจจุบัน
1. ทำกับหินอย่างเดียว
2. ทำกับไม้
3. แบบผสมผสาน ไม้ – เนื้ออวน

1. ทำโป๊ะกับหิน คนในสมัยก่อนเขาเรียกกันว่า “ โป๊ะหิน ”วิธีการทำไม่ยากแต่จะหนักหน่อยต้องใช
เวลา นาน เพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรง ( เรือบรรทุกหิน ) ต้องใช้แต่กำลังคนอย่างเดียว

วิธีการทำ
ต้องไปดูว่าตรงไหนเหมาะสมที่จะทำโป๊ะโดยสังเกตุว่ามีปลามาว่ายเล่น เป็นประจำไหม ถ้าหากสังเกตุดูแล้วว่าเหมาะสมก็จัดการเก็บหิน โดยหาหินมาวางให้ยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ
80 – 100 เมตร ก็วางหินได้เลย การวางหินให้วางเป็นเส้นโค้ง ( เป็นรูปวงรี ) ด้านปลายทั้งสอง ข้างให้ขึ้นไปชายฝั่งความยาวของโป๊ะหินประมาณ 150 – 200 เมตร ความสูงประมาณ 40 – 50
เซนติเมตร เมื่อไปเก็บปลาหรือเก็บกุ้งก็จะต้องเป็นเวลาที่น้ำลดเท่านั้น คือ ตั้งแต่ 11 ค่ำ ถึง 6 ค่ำ ไม่เกี่ยวกับข้างขึ้นหรือข้างแรม มีอายุการใช้งานนานหลายปี

2. การทำโป๊ะกับไม้
การทำโป๊ะแบบที่ 2 และที่ 3 จะเหมือนกัน วัตถุที่ใช้ไม่เหมือนกันคือ การทำโป๊ะกับไม้ก็ได้พัฒนาความคิดมา จากคนโบราณเพราะจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจึงได้ทำโป๊ะด้วย ไม้ขึ้นมา เพราะเมื่อสมัยก่อน ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ไม้จึงหาได้ง่ายคนสมัยก่อนจะไม่คิดเลยว่าการ ตัดไม้มาทำโป๊ะจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า ทำลายธรรมชาติ

อุปกรณ์
1. ใช้ไม้ธรรมดา2. ไม้ไผ่ 3. เชือกไม้ที่ใช้มี 2 ขนาด ขนาดแรกความยาว 2 – 3 เมตร ขนาดที่ 2 ความยาว 5 – 6 เมตร ไม้ไผ่ก็ตัดเป็น 2 ขนาด ความยาว 2 – 3 เมตร กับความยาว 5 – 6 เมตร เหมือนกัน ไม้ไผ ่ต้องเอามาผ่าเป็นซี่เล็ก ๆ เพื่อที่จะเอามาถักกับเชือกให้ติด ๆ กัน ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการ

วิธีการทำ
ต้องไปดูว่าตรงไหนเหมาะสมที่จะทำโป๊ะโดยสังเกตว่ามีปลามาว่ายเล่นเป็นประจำไหม
ดูให้ห่างจากฝั่งประมาณ 30 เมตร แล้วก็เริ่มปักไม้ได้เลย เวลาปักไม้ก็ให้ปักเป็นแนวยาวลงไปในทะเล ความยาวประมาณ 200 – 300 เมตร

หมายเหตุ
ความยาวจากชายฝั่ง 200 – 300 เมตร ใช้ไม้ขนาด 2 – 3 เมตร แล้วก็เอาไม้ไผ่ที่เตรียมไว้
( ถักไว้แล้ว ) เอามาผูกติดกับต้นหลัก ส่วนข้างล่างให้ถึงพื้นดิน ผูกตามแนวไม้ที่ปักไว้ ส่วนไม้ขนาดที่ 2 ความยาว 5 – 6 เมตร ให้ปักต่อจาก 300 เมตร ให้ปักเป็นรูปวงกลมหรือคล้ายรูปหัวใจทำเป็น 2 ลูก ลูกแรกกว้างประมาณ 6 เมตร ลูกที่ 2 กว้างประมาณ 2 เมตร ที่ทำเป็นรูปวงกลมก็เพราะไว้ให ้ปลาเข้าไปอยู่เวลาไปเก็บ ( ไปจับ ) มันสะดวกในการจับ ที่ทำเป็นรูปวงกลมหรือคล้ายรูปหัวใจ ก็เอาไม้ไผ่ที่ถักเอาไว้มาห่อตามแนวไม้ที่ปักเอาไว้เมื่อไปเก็บปลาหรือเก็บกุ้งก็จะต้องเป็นเวลา ที่น้ำลดเท่านั้น
คือ ตั้งแต่ 11 ค่ำ ถึง 6 ค่ำ ไม่เกี่ยวกับข้างขึ้นหรือข้างแรม มีอายุการใช้งานนานหลายปี

3. การทำโป๊ะแบบผสมผสาน ไม้ - เนื้ออวน
การทำโป๊ะแบบที่ 3 ก็คล้ายกับแบบที่ 2 ใช้ไม้ไผ่กับเนื้ออวนคนสมัยก่อนเขาใช้ไม้ทำแบบที่ 2 แต่พอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจึงคิดใช้ไม้ไผ่กับเนื้ออวนเพราะเป็นไม้ที่หาง่าย น้ำหนักเบาทนต่อน้ำทะเล

อุปกรณ์การทำ

1. ไม้ไผ่
2. เนื้ออวนความห่างประมาณ 1 นิ้ว
3. เชือก
วิธีการทำ ทำเหมือนแบบที่ 2 ทุกอย่าง มาดัดแปลงที่ใช้ไม้ไผ่ห่อแต่แบบที่ 3 ใช้เนื้ออวน เวลาในการไปจับ
ปลา จับกุ้งก็เหมือนกัน แต่ให้ไปล่วงหน้าอย่าให้น้ำลดหมด ให้เหลือน้ำประมาณ 50 เซนติเมตร เพราะจะได ้ปล่อยปลาเล็กปลาน้อย ( สัตว์เล็กสัตว์น้อย ) ที่ไม่ต้องการให้ไปกับน้ำเพื่ออนุรักษ์เอาไว้ ให้มันเติบใหญ ่เอาไว้ใช้ในวันข้างหน้า เพราะส่วนมากต้องการพวกปลาใหญ่ กุ้ง เพื่อนำมาเป็นอาหาร ส่วนที่เหลือก็เอาไปขายให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้เป็นอาชีพเสริมให้

 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
hit counter
20 / 08 / 2007
โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
4 / 5  ม.5   ต. เกาะยาวน้อย   อ. เกาะยาว   จ. พังงา   82160
โทร 089-9703384, 089-7275035,   081-0822504
E-mail:info@kohyaohomestay.org Website: www.kohyaohomestay.org