kohyao homestay
l ข้อมูลทั่วไป l รูปภาพ l สภาพอากาศ l แผนที่ l การเดินทาง l หน้าลิงค์
   
ตารางเรือสู่เกาะยาว
 
โปรแกรมทัวร์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ มีให้เลือก ดังนี้
 
 
 

โปรแกรม A 2 วัน 1 คืน

 

เที่ยวหมู่เกาะบิเล๊ะ  ชมหลากหลายวิถีชีวิตของชาวเล  ศึกษาภูมิปัญญาถิ่น

 

โปรแกรม B 2 วัน 1 คืน

  เที่ยวเกาะยาวเกาะ 3 เมือง  ท่องไปในทะเลสีคราม
ชื่นชมธรรมชาติงามตา  เกาะติดวิถีชีวิตชาวเกาะดั้งเดิม  อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ สะอาดในบรรยากาศใหม่ๆ ใกล้ชิดทะเล
 

โปรแกรม A โฮมสเตย์บ้านแหลมไทร  3 คืน 4 วัน

  ท่องไปในทะเลสีคราม     ชื่นชมธรรมชาติงามตา
เกาะติดวิถีชาวเลดั้งเดิม   อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดสะอาด
 

โปรแกรม B โฮมสเตย์บ้านแหลมไทร  3 คืน 4 วัน ชมวิถีชาวเกาะ

ชมวิถีชาวเกาะ  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เที่ยวชมธรรมชาติงามตา รื่นรมย์ในวันหยุดพักผ่อนที่เกาะยาว
 

พิเศษสุดคุณสามารถ กำหนดโปรแกรมเองได้

กำหนดโปรแกรมเองได้ พักโฮมสเตย์  1  คืน + อาหาร 3 มื้อ + มอเตอร์ไซน์ 1 คัน
 

เที่ยว 3 จังหวัด สุดคุ้ม 2 คืน 3 วัน

ชมมหัศจรรย์น้ำทะเลใสหาดทรายขาว ลงเล่นน้ำ  ดำน้ำ  ดูปะการัง น้ำตื้น หลากหลายพันธ์  ชมวิถีชีวิตของ คน เกาะยาวน้อย  อาทิ  การวางอวนปู  การวางอวนกุ้ง ฯลฯ เป็นต้น
 

โปรแกรมพิเศษ  3  คืน  4  วัน

โฮมสเตย์บ้านแหลมไทย  3  คืน  4  วัน
ชมวิถีชาวบ้าน ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เที่ยวชมธรรมชาติ
งามตา รื่นรมย์ในวันหยุดพักผ่อนที่เกาะยาว
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
hit counter
20 / 08 / 2007
โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
4 / 5  ม.5   ต. เกาะยาวน้อย   อ. เกาะยาว   จ. พังงา   82160
โทร 089-9703384, 089-7275035,   089-0822504
E-mail:info@kohyaohomestay.org Website: www.kohyaohomestay.org