kohyao homestay
l ข้อมูลทั่วไป l รูปภาพ l สภาพอากาศ l แผนที่ l การเดินทาง l หน้าลิงค์

โทรมาหาเราซิค่ะ
ตารางเรือสู่เกาะยาว


กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ (บ้านแหลมไทรโฮมสเตย์)
โปรแกรมท่องเที่ยว บ้านสมาชิก กลุ่มร่วมใจ อาชีพและกิจกรรมของเรา
โปรแกรมท่องเที่ยว
แนะนำบ้านสมาชิก
วิถีชีวิตชาวบ้าน

สัมผัสวิถีชุมชน คนสามเมือง กลางสายน้ำอันดามัน เรียนรู้วิถีการทำประมง ศึกษาแหล่งธรรมชาติ ิป่าชายเลนหญ้าทะเล ชมต้นไม้ใหญ่ กระชังเลี้ยงกุ้งมังกร พายเรือแคนู

เกาะยาวเป็นเกาะอยู่กลางทะเลอันดามันซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างสามจังหวัดที่มีชื่อเสียง ระดับโลกนั่นก็คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เกาะยาวจึงเปรียบเสมือนไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน ที่แท้จริงเพราะเกาะยาวรายล้อม ไปด้วยทรัพยากรและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งยากที่จะหาได้เสมอเหมือน ประกอบด้วยชุมชน เกาะยาวใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันเสมอเหมือนอยู่ครอบครัวเดียว กัน มีอะไรก็แบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกัน และกันเป็นที่ประทับ ใจของ ผู้มาเยือนเป็นยิ่งนัก แต่หลายปีที่ผ่านมากระแสการท่องเที่ยวได้เข้ามา มีบทบาทสำคัญต่อการ
ดำเนิน ชีวิตของชาวประมง พื้นบ้าน ของเกาะยาวน้อย จึงทำให้เกิดความ คิดของ ชาวชุมชน ที่จะมีส่วน ร่วม ในการจัด การเรื่องการ ท่องเที่ยวและ มีราย ได้จากส่วน แบ่งของการ ท่องเที่ยว ชาวชุมชน จึงได้ มีการ รวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อ จัดทำกิจกรรม ทางด้าน การท่องเที่ยว โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า
“ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ ”
 
ข่าวสาร จากเรา
ตารางเรือโดยสาร จาก ภูเก็ต, กระบี่, พังงา ณ.ปัจจุบันนี้ เนื่ื้องจากสถานการ์ณ โควิท-19 ผู้โดยสารลดลง จึงทำให้ต้องลดจำนวนเที่ยวของเรือน้อยลง ( * ข้อมูลเมื่อวันที่ 01/12/2564 )
ช่วงนี้จะเป็นฤดูเก็บเกียวข้าว เป็นช่วงที่จะได้ชมการทำนาแบบพื้นบ้านของชาวเกาะยาวแบบใกล้ชิด
“ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ ” เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ม.5 ที่ต้องการทำกิจกรรม ร่วมกันแบบ ระบบกลุ่มจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า “ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ ”

โปรแกรมทัวร์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ มีให้เลือก ดังนี้
 
 
 

โปรแกรม A 2 วัน 1 คืน

 

เที่ยวหมู่เกาะบิเล๊ะ  ชมหลากหลายวิถีชีวิตของชาวเล  ศึกษาภูมิปัญญาถิ่น

 
 

โปรแกรม B 2 วัน 1 คืน

  เที่ยวเกาะยาวเกาะ 3 เมือง  ท่องไปในทะเลสีคราม
ชื่นชมธรรมชาติงามตา  เกาะติดวิถีชีวิตชาวเกาะดั้งเดิม  อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ สะอาดในบรรยากาศใหม่ๆ ใกล้ชิดทะเล
 
 

โปรแกรม A โฮมสเตย์บ้านแหลมไทร  3 คืน 4 วัน

  ท่องไปในทะเลสีคราม     ชื่นชมธรรมชาติงามตา
เกาะติดวิถีชาวเลดั้งเดิม   อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดสะอาด
 
 

โปรแกรม B โฮมสเตย์บ้านแหลมไทร  3 คืน 4 วัน ชมวิถีชาวเกาะ

ชมวิถีชาวเกาะ  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เที่ยวชมธรรมชาติงามตา รื่นรมย์ในวันหยุดพักผ่อนที่เกาะยาว
 
 

พิเศษสุดคุณสามารถ กำหนดโปรแกรมเองได้

กำหนดโปรแกรมเองได้ พักโฮมสเตย์  1  คืน + อาหาร 3 มื้อ + มอเตอร์ไซน์ 1 คัน
 
 

เที่ยว 3 จังหวัด สุดคุ้ม 2 คืน 3 วัน

ชมมหัศจรรย์น้ำทะเลใสหาดทรายขาว ลงเล่นน้ำ  ดำน้ำ  ดูปะการัง น้ำตื้น หลากหลายพันธ์  ชมวิถีชีวิตของ คน เกาะยาวน้อย  อาทิ  การวางอวนปู  การวางอวนกุ้ง ฯลฯ เป็นต้น
 
 

โปรแกรมพิเศษ  3  คืน  4  วัน

โฮมสเตย์บ้านแหลมไทย  3  คืน  4  วัน
ชมวิถีชาวบ้าน ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เที่ยวชมธรรมชาติ
งามตา รื่นรมย์ในวันหยุดพักผ่อนที่เกาะยาว
 
 
กิจกรรมของเรา
 
การเย็บจาก มุงหลังคา การเลี้ยงกุ้งมังกร
การทำโป๊ะ ดักปลา การตัดยาง
การตัดยาง การวางอาน
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
hit counter
20 / 08 / 2007
โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
4 / 5  ม.5   ต. เกาะยาวน้อย   อ. เกาะยาว   จ. พังงา   82160
โทร 089-9703384, 076-597086
E-mail:info@kohyaohomestay.org Website: www.kohyaohomestay.org