kohyao homestay
l ข้อมูลทั่วไป l รูปภาพ l สภาพอากาศ l แผนที่ l การเดินทาง l หน้าลิงค์
โทรมาหาเราซิค่ะ

ตารางเรือสู่เกาะยาว

 

 

โปรแกรม A พิเศษ 2 วัน 1 คืน

เที่ยวหมู่เกาะบิเล๊ะ  ชมหลากหลายวิถีชีวิตของชาวเล   ศึกษาภูมิปัญญาถิ่น

วันที่  1
08.30 น.

- เดินทางโดยเรือโดยสารจากท่าเรือบางโรงไปยังเกาะยาวน้อย

09.30 น.

- ถึงเกะยาวน้อยเข้าที่พักโฮมสเตย์ของกลุ่มเกาะยาวร่วมใจ (บ้านแหลมไทรโฮมสเตย์) เก็บสัมภาระ

11.30 น.

- อาหารเที่ยงกับครอบครัวโฮมสเตย์( เมนูอาหารทะเลสด- สะอาดและปลอดภัย )

13.00 น.

- ทัวร์รอบเกาะ (ชมวิถีชีวิตชาวเลแบบดั้งเดิม)  แวะชมหาดป่าทราย  หาดสนงาม  หาดบ้านท่าเขา  เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้าน บ้านท่าเขา  ชมมหัศจรรย์นาข้าวติดกับทะเล  สปาควาย  และพิเศษช่วง 14 ค่ำ
ถึง 16 ค่ำ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์  ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นที่มีน้ำจืด ผุดขึ้นกลางทะเล

16.00 น.

- นั่งรถสัมผัสวิถีชีวิตรอบ ๆ ชุมชนเกาะยาว  ชมพระอาทิตย์ตกที่หัวสะพาน

17.00 น.

- ชมการสาธิตการให้อาหารกุ้งมังกร ปลาเก๋า ปลาช่อนทะเล ปลาเก๋าทองและหลากหลายสายพันธุ์ปลา

18.30 น.

- ชมพระอาทิตย์ตก  ฟ้าเปลี่ยนสีสันบริเวณที่พักบ้านมังกร (บ้านพักบนกระชัง)

19.00 น.

- อาหารค่ำ อร่อยล้ำกับอาหารทะเลรสเลิศที่ยกมาจากทะเลสด ๆ  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.00 น.

- อาหารเช้า

08.00 น.

- ชมวิถีชีวิตของคนเกาะยาวน้อย  อาทิ  การวางอวนปู  การวางอวนกุ้ง ฯลฯ เป็นต้น  เดินทางไปเกาะบิ้ล๊ะ (เกาะห้อง จ.กระบี่)  ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบเกาะบิเล๊ะ ชมห้องหอของพระนางโต๊ะตรี แหวกว่ายเล่นน้ำใสสะอาด  ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น  ให้อาหารฝูงปลา

12.00 น.

- มื้อเที่ยงแสนอร่อยที่เกาะบิเล๊ะ

13.00 น.

- ล่องเรือต่อไปยังเกาะเหลาลาดิง  เกาะผักเบี้ย  เกาะเหลาอันตู ลงเล่นน้ำต่อถ้าหากไม่เหนื่อยกัน

14.30 น.

- ถึงที่พักเก็บสัมภาระเตรียมอำลาเกาะยาว

15.00 น.

- ลงเรือโดยสารจากเกาะยาวน้อยไปท่าเรือบางโรงเพื่อเดินทางกลับ เดินทางโดยสวัสดิภาพ คราวหน้าเจอกันใหม่

จองทัวร์

หมายเหตุ  

  1. โปรแกรมนี้เดินทาง 5 คนขึ้นไป
  2. พักหลังละ 4 คน
  3. ค่าใช้จ่ายคนละ 1,950.- บาท/คน
  4. อัตรานี้รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารทุกมื้อ ท่องเที่ยวทุกโปรแกรม ท่องเที่ยวทุกเกาะ โปรแกรม ค่าเช่ารถชมเกาะ ค่าขึ้นเกาะ ค่าเช่าเหมาเรือท่องเที่ยวทุกเกาะตามโปรแกรม  ค่าเช่าสน๊อกเกิลต์
  5. ราคานี้ไม่รวมค่าเรือไป – กลับ บางโรง – เกาะยาว

โทรมาคุยกับเราซิค่ะแล้วจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆของชาวเกาะยาว

นั่งรถชมทัศนีย์ภาพรอบ ๆ เกาะยาวน้อย
อาหารมื้อค่ำที่แสนอร่อย พร้อมกับครอบครัว
การเลี้ยงกุ้งมังกร
การวางอวนปู อวนปลา อวนลอยกุ้ง
นั่งเรือชมวิถีชาวประมง
บริวารหมู่เกาะน้อยใหญ่ของเกาะห้อง
รสชาติแสนอร่อยของอาหารทะเลสด ๆ
   
จำนวนผู้เยี่ยมชม
hit counter
20 / 08 / 2007
โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
4 / 5  ม.5   ต. เกาะยาวน้อย   อ. เกาะยาว   จ. พังงา   82160
โทร 089-9703384, 076-597086
E-mail:info@kohyaohomestay.org Website: www.kohyaohomestay.org